HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IPAD, IPHONE XEM CAMERA

DOWNLOAD VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM VMeyeCloud TRÊN IPAD

17 668x1024 Hướng dẫn dùng Camera

Chọn sử dụng tài khoản hiện có để download (nếu chưa có tài khoản phải tạo trước)

27 Hướng dẫn dùng Camera

Hoàn tất cài đặt, mở phần mềm lên và nhập thông tin của đầu ghi.

Giao diện nhập User name, password của đầu ghi

Nhấn OK để lưu lại cấu hình

Tiếp tục chọn vào tên miền để kết nối hình ảnh

* Thao tác tương tự như trên đối với thiết bị Android