Chương Trình Đào Tạo

05/09/2018

Khối Chồi

I – PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A, cụ thể: Trẻ trai: Cân nặng đạt 14,4 – 23,5 kg. […]
05/09/2018

Khối Mầm Non

I – PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A, cụ thể: Trẻ trai: Cân nặng đạt 14,4 – 23,5 kg. […]
05/09/2018

Khối Nhà Trẻ

I. TRẺ 24 THÁNG TUỔI 1. Phát triển thể chất – Cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A, cụ thể: Trẻ trai: Cân nặng […]

Call Now