THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHỒI

Thời gian

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

6h45 – 7h30

Đón trẻ – Chơi tự chọn – Thể dục buổi sáng

7h30 – 8h00

Ăn sáng – uống sữa

8h10 – 8h40

Làm quen nét cơ bản

Toán Trí tuệ

Làm quen với Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tập đóng kịch

8h45 – 9h15

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh NN

Toán Trí tuệ

Mĩ thuật

Rèn luyện thể lực

9h20 – 9h50

Hoạt động ngoài trời

Mĩ thuật

Tập đóng kịch

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời

9h55 – 10h25

Đàn

English Music

Đàn

Làm quen nét cơ bản

Sinh học / Địa lý

Vui chơi theo chủ đề

10h30 – 10h50

Vui chơi nhóm theo chủ đề

Xem phim kênh Disney

Âm nhạc

Làm quen với Toán

Âm nhạc

Xem phim kênh Disney

10h50 – 11h20

Vệ sinh – Ăn trưa

11h30 – 13h45

Vệ sinh sau khi ăn, ngủ trưa

13h45 – 14h30

Vệ sinh tắm cháu – ăn xế – uống sữa (trẻ uống sữa sau bữa xế 15 phút

14h45 – 15h25

Dance for Kid

Kỹ năng nói trước đám đông

Dance for Kid

Trổ tài hung biện

Học phép lịch sự trong giao tiếp

15h30 – 16h10

Kỹ năng tự phục vụ bản thân

Làm quen Văn học

Sinh học / Địa lý

Làm quen Văn học

Bé và ẩm thực

16h10 – 17h00

Chơi tự chọn – Trả trẻ

  • Chương trình Tiếng anh  :  Giáo trình Playtime – Oxford. Học sinh học với giáo viên nước ngoài 01 tiết / 1 tuần.
  • Âm nhạc quốc tế             :    Giáo trình Alfred – Hoa Kỳ
  • Mỹ thuật :  Phương pháp mỹ thuật theo tiêu chuẩn DBAE – Pháp
  • Chương trình ngoại khóa hàng tháng theo chủ đề

Call Now