THỜI KHÓA BIỂU LỚP LÁ

Thời gian

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

6h45 – 7h30

Đón trẻ – Chơi tự chọn – Thể dục sáng

7h30 – 8h00

Ăn sáng – Uống sữa

8h10 – 8h40

Tiếng anh NN

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Toán trí tuệ

Mĩ thuật

Vui chơi nhóm theo chủ đề

8h45 – 9h15

Làm quen nét cơ bản

Toán trí tuệ

Làm quen nét cơ bản

Tiếng Anh

English Music

Rèn luyện thể dục

9h20 – 9h50

Đàn

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời

Làm quen nét cơ bản

Tiếng Anh nước ngoài

Tập đóng kịch

9h55 – 10h25

Làm quen với Toán

Mĩ thuật

Đàn

Làm quen Văn học

Sinh học / Địa lý

Xem phim kênh Disney

10h30 – 10h50

Vui chơi nhóm theo chủ đề

Làm quen với Toán

Âm nhạc

Làm quen với Toán

Làm quen Văn học

Vui chơi nhóm theo chủ đề

10h50 – 11h20

Vệ sinh, ăn trưa

11h20 – 13h45

Vệ sinh sau khi ăn, ngủ trưa

13h45 – 14h30

Vệ sinh tắm cháu – ăn xế – uống sữa (trẻ uống sữa sau bữa xế 15 phút)

14h50 – 15h25

Dance for Kid

Kỹ năng nói trước đám đông

Dance for Kid

Trổ tài hùng biện

Học phép lịch sự trong giao tiếp

15h30 – 16h10

Kỹ năng phục vụ bản thân

Làm quen Văn học

Sinh học / Địa lý

Làm quen Văn học

Bé và ẩm thực

16h10 – 17h00

Chơi tự chọn – Trả trẻ

 

  •     Chương trình Tiếng anh  : Giáo trình Playtime – Oxford. Học sinh học với giáo viên nước ngoài 02 tiết / 1 tuần.
  •     Âm nhạc quốc tế             :    Giáo trình Alfred – Hoa Kỳ
  •      Mỹ thuật :  Phương pháp mỹ thuật theo tiêu chuẩn DBAE – Pháp
  •     Chương trình ngoại khóa hàng tháng theo chủ đề

Call Now