THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM 1

Thời gian

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

6h45 – 7h30

Đón trẻ – Chơi tự chọn – Thể dục buổi sáng

7h30 – 8h00

Ăn sáng – Uống sữa

8h00 – 8h40

Làm quen Văn học

Hoạt động ngoài trời

Sinh học / Địa lý

Hoạt động ngoài trời

Sinh học / Địa lý

Vui chơi tự chọn

8h45 – 9h15

Hoạt động ngoài trời

Đàn

Hoạt động ngoài trời

Đàn

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời

9h20 – 9h50

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh NN

Tiếng Anh

English Music

Vui chơi theo chủ đề

9h55 – 10h25

Mĩ thuật

Âm Nhạc

Làm quen Văn học

Làm quen với Số học

Mĩ thuật

10h30 – 10h50

Xem phim kênh Disney Junior

10h50 – 11h20

Vệ sinh – Ăn trưa

11h20– 13h45

Vệ sinh sau khi ăn, ngủ trưa

13h45 – 14h30

Vệ sinh tắm cháu – ăn xế – uống sữa (trẻ uống sữa sau bữa xế 15 phút)

14h45 – 15h25

Kỹ năng tự phục vụ

Dance for Kid

Âm nhạc

Trổ tài hung biện

Bé và ẩm thực

15h30 – 16h10

Dance for Kid

Hình học

Tiếng Anh

Kỹ năng nói trước đám đông

Kỹ năng tự phục vụ

16h10 – 17h00

Chơi tự chọn – Trả trẻ

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẦM 2

Thời gian

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

6h45 – 7h30

Đón trẻ – Chơi tự chọn – Thể dục buổi sáng

7h30 – 8h00

Ăn sáng – Uống sữa

8h00 – 8h40

Làm quen Văn học

Hoạt động ngoài trời

Sinh học / Địa lý

Mỹ Thuật

Hoạt động ngoài trời

Vui chơi tự chọn

8h45 – 9h15

Đàn

Âm nhạc

Đàn

Hoạt động ngoài trời

Kỹ năng nói trước đám đông

Hoạt động ngoài trời

9h20 – 9h50

Sinh học / Địa lý

English Music

Hoạt động ngoài trời

Làm quen với Số học

Mĩ thuật

Vui chơi theo chủ đề

9h55 – 10h25

Tiếng Anh

Trò chơi thao tác vai

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh nước ngoài

10h30 – 10h50

Xem phim kênh Disney Junior

10h50 – 11h20

Vệ sinh – Ăn trưa

11h20– 13h45

Vệ sinh sau khi ăn, ngủ trưa

13h45 – 14h30

Vệ sinh tắm cháu – ăn xế – uống sữa (trẻ uống sữa sau bữa xế 15 phút)

14h45 – 15h25

Tiếng Anh

Trổ tài hùng biện

Kỹ năng tự phục vụ

Dance for Kid

Bé và ẩm thực

15h30 – 16h10

Kỹ năng tự phục vụ

Âm nhạc

Dance for Kid

Làm quen Văn học

Hình học

16h10 – 17h00

Chơi tự chọn – Trả trẻ

 

  • Chương trình Tiếng anh  :  Giáo trình Playtime – Oxford.  Học sinh học với giáo viên nước ngoài 01 tiết/ 1 tuần.
  • Âm nhạc quốc tế             :    Giáo trình Alfred – Hoa Kỳ
  • Mỹ thuật :  Phương pháp mỹ thuật theo tiêu chuẩn DBAE – Pháp
  • Chương trình ngoại khóa hàng tháng theo chủ đề

Call Now