Chăm sóc sức khoẻ

Trẻ được theo dõi sức khỏe thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ hằng tháng nhằm đảm bảo trẻ luôn có thể trạng và tinh thần tốt nhất để học hỏi và phát triển.

Call Now